Μαζί, προσφέρουμε την καλύτερη τομάτα. Κάθε μέρα. Με μια δέσμευση: να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Αξιοποιούμε στο έπακρο φυσικές μεθόδους. Όλοι μαζί. Και τελικά πετυχαίνουμε το σκοπό μας. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα Αειφόρας Καλλιέργειας.
drakopulos
vasilopoulos